תאגיד מי בת ים גובה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות

 מאי 2014 - להלן קטע מתלונה נגד תאגיד מים וביוב "מי בת ים" על גביה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות.

2. תאגיד "מי בת ים" מחייב עבור צריכת מים משותפת שלא לצורך ע"י חיוב צריכה פרטית נמוכה בתקופה אחת והעמסת הפער לצריכה משותפת, ובתקופה שלאחר מכן חיוב פער הצריכה הפרטית (תוך גביית תעריף ב' שלא לצורך כפי שכתבתי בתלונתי מדצמבר 2013) ללא קיזוז הצריכה המשותפת.


(יצוין כי בדצמבר 2013 הגשתי תלונה כי תאגיד "מי בת ים" מחייב עבור תעריף ב' שלא לצורך. התאגיד שלח מכתב כי הוא מודה בכך. ראה קובץ "תאגיד מי בת ים מודה כי חייב תעריף ב שלא לצורך" מצורף.

שיטת חיוב צריכה משותפת שלא לצורך


אני צורך כ- 14 ק"ב מים בחודשיים בממוצע, במבנה בו אני ושכניי גרים יש כ- 30 דיירים ללא מקור מים חיצוני מלבד הדירות הפרטיות של הדיירים. צנרת אספקת המים למבנה הוחלפה לחדשה לפני כשנתיים.


בתאריך 1 באוקטובר 2013 קיבלתי הודעת חיוב מתאגיד "מי בת ים" עבור חודשים יולי אוגוסט לצריכת 5 ק"ב. (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2013")

בתאריך 19 בנובמבר 2013 קיבלתי הודעת חיוב מאגיד "מי בת ים" עבור חודשים ספטמבר אוקטובר לצריכת 23 ק"ב. (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2013")

לא חל שינוי באורח חיי בתקופות.

תקופת יולי אוגוסט 2013 (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2013").- כתוצאה מה"צריכה" של 5 ק"ב הנמוכה מהצריכה הממוצעת (בכ- 9 מ"ק) , הפער הועמס על הצריכה המשותפת 4.7 מ"ק (לכל דייר). (הצריכה המשותפת מחושבת כהפרש בין עליית מונה צריכה משותפת לסכום צריכות הדיירים)


תקופת ספטמבר אוקטובר 2013 (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2013") - התאגיד תיקן את ה"טעות" וחייב צריכה פרטית של 23 ק"ב, אך במקום לקזז חיוב הצריכה המשותפת חייב גם את הצריכה המשותפת ב- 0.7 מ"ק.

בשנת 2012 עשה התאגיד טריק דומה


לתקופה יולי אוגוסט 2012 חייב עבור צריכה פרטית 5 ק"ב וצריכה משותפת 6.9 מ"ק (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2012").


ולתקופה ספטמבר אוקטובר 2012 התאגיד תיקן את ה"טעות" וחייב עבור צריכה פרטית 30 ק"ב , אך לא קיזז את הצריכה המשותפת אלא הותיר ללא חיוב או זיכוי את הצריכה המשותפת (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2012").
בבדיקה עם תושבים נוספים באיזור נתברר לי כי הם נפגעים באופן דומה מידי שנה מהתאגיד באותה תקופה.

בבת ים יש מאות אלפי תושבים ולכן סביר כי תאגיד "מי בת ים" גובה עשרות מיליני שקלים בשנה שלא לצורך במשך שנים.


3. מדוע פעילות תאגיד מי בת ים אינה מוצדקת?

התנהגות תאגיד מים וביוב "מי בת ים" יוצרת רושם כי התאגיד "שותל" צריכות בחשבון המים כראות עיניו לרעת תושבי משפחות קשות יום. התנהגות תאגיד מי בת ים מדיפה ריח גניבת עשרות מיליוני שקלים מתושבי בת ים מעוטי אמצעים ויכולת כשיטה מידי שנה, וטרטורו לשווא כל שנה עקב הישנות התופעה.

תאגיד מי בת ים גובה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות

5. לטיפולכם אודה

6. מצורפים קבצי תמונה,
מצורפים דוגמאות למאמרים בעיתונות על עוול ועוגמת נפש שגרם תאגיד מי בת ים לתושבים בעיר בענייני הצריכה המשותפת
בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח , mynet , יואב מלכה , יוני 2006
שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים? , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg

חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2012
חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2012

חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2012 חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2013
חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2013

חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת - ספטמבר אוקטובר 2012
חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת - ספטמבר אוקטובר 2012

חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת - ספטמבר אוקטובר 2013
חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת - ספטמבר אוקטובר 2013

תאגיד מי בת ים מודה כי חייב תעריף ב שלא לצורך
תאגיד מי בת ים מודה כי חייב תעריף ב שלא לצורך

 נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי
נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי
נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי
קישורים:

 תאגיד מים וביוב מי בת ים גוזל כסף מקשישים וחסרי ישע באמצעות ניפוח חשבונות המים  - ספטמבר 2015 - להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור נגד תאגיד מים וביוב מי בת ים על ניפוח צריכת המים התקופתית ל- 400 מ"ק לזוג קשישים (כ- 5,000 ש"ח). תאגיד מים וביוב ללא בושה שלח חשבון המים לזוג הקשישים מבלי לבדוק עצמו. למזלם של הקשישים היה מי שיכל לסייע להם. אך מה עם אלו שאין מי שיסייע להם...

תאגיד מי בת ים - חיוב חשבון המים צנח מ- 400 ש"ח ל- 130 ש"ח - יוני 2015 - תאגיד מי בת ים שותל נתוני צריכה משותפת ונתוני צריכה פרטית לחייב הצרכנים בחיובי יתר. בסרטון מובאת דוגמא לחיוב של 400 ש"ח שתוקן ל- 133 ש"ח עקב השתלת נתון שגוי של 21 ק"ב לצריכה משותפת לצרכן...

תלונה נגד תאגיד מים מי בת ים - חיוב לקוי צריכה משותפת לסחוט כסף מהתושבים בדרכי רמיה -  יוני 2015 - דרכי רמיה תאגיד מים וביוב מי בת ים לגנוב כסף מהצרכנים ע"י "הקפצת" צריכה משותפת ללא התרעה וללא סיבה. להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור נגד תאגיד מי בת ים...

מי בת ים - תקלות במדידת צריכת מים בבניין - מדו"ח נציבות תלונות הציבור 38 - פורסם מרץ 2012 - במשך כשנתיים חויבו דיירי בניין בבת ים לשלם עבור צריכת מים משותפת בהיקף חריג, אשר לא שיקף את כמויות המים שצרכו בפועל. לטענתם, הם פנו לעירייה בבקשה שתבדוק את תקינות מדי המים בבניין ואת הסיבה לכמות המים החריגה הנמדדת במד המים המשותף, ומשהוקם תאגיד המים מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן - התאגיד) הם פנו גם אליו בבקשה דומה, אולם כל פניותיהם לא הועילו...

נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי  -  מאי 2014 - מדובר בתלונה על האופן שבו עורכת מי בת ים בע"מ את החיובים התקופתיים. תאגיד מי בת ים מחייב משך תקופת מה בחוסר ולאחר מכן הוא משלים את הפער, ובכל חלק מהצריכה מחויבת על תעריף ב הגבוה בכ- 60 אחוזים...

ה"טעות" של תאגיד המים והביוב "מי בת ים" עולה לתושבי העיר עשרות מיליוני שקלים מידי שנה - דצמבר 2013 - תאגיד המים והביוב "מי בת ים" "טועה" פעם אחר פעם אותה "טעות" מידי שנה. הוא מחייב עבור צריכת מים נמוכה מהאמיתית עבור תקופה מסוימת ובתקופה שאחריה הוא משלים את הפער כך שהצריכה בתקופה השניה גולשת לתעריף ב'' הגבוה בכ- 60% וכך עקב ה"טעות" משלשל התאגיד לכיסו בין עשרות למאות שקלים מכל צרכן...

הצריכה המשותפת כשיטה לחיוב מנופח ללקוחות תאגיד מי בת ים  - תחקיר שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים? , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg - תחקיר מגלה: מאות תושבים בבת ים המתגוררים בבניינים משותפים קיבלו בשנה האחרונה חשבונות מים גבוהים מאוד בשל צריכה משותפת חריגה מהמקובל. חלקם פנו למומחה שלא איתר נזילות, אך הבעיה לא נפתרה. במקרה אחד, בזכות התערבות סגן ראש העירייה, הוחלפו מדי המים והתוצאה: הצריכה המשותפת ירדה פלאים...

בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח - דרכי רמיה תאגיד "מי בת ים" - בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח , mynet , יואב מלכה , יוני 2006 - בחודשי החורף השתמשו תושבי רחוב ניצנה בבת ים בפחות מים להשקיה, אבל קיבלו חשבון מנופח. אז לאן הלכו באמת המים? העירייה: כנראה היתה נזילה, נחייבם בתעריף מוזל...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה