חברת הגיחון בע"מ - תאגיד מים וביוב של ירושלים


חברת הגיחון - טעויות בשיוך מדי מים לנכסים - מדו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 41 לשנת 2014 - פורסם יולי 2015 - מדי פעם בפעם מתקבלות תלונות של צרכנים שעניינן טעויות בשיוך מדי מים לנכסים, שבעטיין מחויב צרכן אחד בצריכת המים של צרכן אחר. לפי הכללים, כשמתגלה טעות כזאת, נדרש תאגיד המים לתקן למפרע את צריכת המים של הצרכנים שלגביהם נעשתה הטעות, ובהתאם לכך לתקן גם את חשבונות המים שלהם. ואולם לא תמיד החשבונות מתוקנים כנדרש...

הגיחון - חיוב שלא כדין בגין שירותי ביוב - מתוך דו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 40 פורסם יוני 2014   - חברת הגיחון בע"מ (להלן - הגיחון), תאגיד הביוב והמים של ירושלים, גבתה מהמתלוננת תשלום בגין אספקת שירותי ביוב, באמצעות עיקול שהטילה על חשבון הבנק שלה. לטענת המתלוננת, ביתה אינו מחובר כלל לרשת הביוב הציבורית, אלא לבור ספיגה פרטי...

הגיחון - דרישה לתשלום אגרות מים ממי שלא צרך אותם בפועל - מתוך דו"ח נציבות תלונות הציבור 38 פורסם מרץ 2012 - חברת הגיחון בע"מ - דרישה לתשלום אגרות מים ממי שלא צרך אותם בפועל - בנציבות התקבלו כמה תלונות שבהן הלינו מתלוננים על כך שחברת הגיחון בע"מ, תאגיד הביוב והמים של ירושלים (להלן - הגיחון או התאגיד) דרש מהם לשלם חוב בגין צריכת מים בנכס אף שהם לא התגוררו בנכס בפרק הזמן שבגינו נוצר החוב. להלן תיאורן של שתיים מהתלונות...

עשרות תלונות נגד הגיחון: "קודם כל מעקלים חשבון בנק"  - עשרות תלונות נגד הגיחון: "קודם כל מעקלים חשבון בנק" , מיכל רז-חיימוביץ' , גלובס , 22/1/14 - בכל התלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות ובארגון אמון הציבור נגד תאגיד המים של ירושלים חוזר דפוס דומה: עיקולים ללא התראה מוקדמת ואוזניים ערלות לצרכנים המנסים להוכיח כי החוב כלל לא שלהם ■ הגיחון: "החובות מוצדקים"...

הגיחון - הטלת עיקול שלא בצדק - מתוך דו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 40 פורסם יוני 2014  - בבעלותה של המתלוננת, שאינה מתגוררת בארץ, הייתה דירה בירושלים. באוקטובר 2007 נמכרה הדירה, ועם מכירתה הודיעה על כך המתלוננת לחברת הגיחון בע"מ (להלן - הגיחון), תאגיד הביוב והמים של ירושלים. באוקטובר 2012, חמש שנים לאחר מכירת הדירה, עיקלה הגיחון את חשבון הבנק של המתלוננת, בשל חוב שלא שולם...

חב' הגיחון גבתה שלא כדין ותפצה - עו"ד אורנית אבני-גורטלר , משפטי , 05 אפריל 2011 -..." דומה כי אפשרות זו, לעזור לאזרח לעמוד בדרישות, כלל לא עמדה לנגד עיניהם של פקידי הנתבעת", כך נכתב בפסק הדין שניתן נגד חב' הגיחון, במסגרתו חויבה החברה לפצות אדם בשל גבייה שלא כדין והתנהלות לא תקינה. ..

אין תגובות:

פרסום תגובה