עיריית רחובות - העמסת צריכת מים של העירייה על הצרכנים - מדו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 41 לשנת 2014 - פורסם יולי 2015

דייר בבית משותף ברחובות הלין אף הוא על חיובו בסכומים גבוהים, על פי הפרשי מדידה. בירור התלונה העלה כי אחד מהצרכנים המחוברים למד המים הראשי של הבניין אינו מחויב כלל בתשלום עבור הפרשי המדידה. יצוין כי אותו צרכן הוא לא אחר מאשר עיריית רחובות, שהיא בעלת זכויות בשטח ציבורי פתוח המצוי בקרבת הבניין וגם ספקית המים של הבניין.

בעקבות הבירור תיקנה עיריית רחובות את חיובי המים של דיירי הבניין וזיכתה אותם בסכומי היתר ששילמו עקב חיובם בחלקה של העירייה בצריכה המשותפת. הזיכוי נעשה למפרע לתקופה של שבע שנים.

הנציבות הודיעה לעירייה כי עליה לבחון אם קיימים עוד מקרים שבהם היא לא חויבה בתשלום עבור צריכת מים בנכסים שבחזקתה, ולתקן את חשבונות המים של הדיירים הרלוונטיים בהתאם. ( 814878)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה