חברת הגיחון - טעויות בשיוך מדי מים לנכסים - מדו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 41 לשנת 2014 - פורסם יולי 2015


מדי פעם בפעם מתקבלות תלונות של צרכנים שעניינן טעויות בשיוך מדי מים לנכסים, שבעטיין מחויב צרכן אחד בצריכת המים של צרכן אחר. לפי הכללים, כשמתגלה טעות כזאת, נדרש תאגיד המים לתקן למפרע את צריכת המים של הצרכנים שלגביהם נעשתה הטעות, ובהתאם לכך לתקן גם את חשבונות המים שלהם. ואולם לא תמיד החשבונות מתוקנים כנדרש.

למשל, דייר בבית משותף בירושלים התלונן על תשלום מופרז שחויב בו, על פי הפרשי מדידה. לדברי המתלונן, בפברואר 2011 התגלה כי מד המים הראשי בבניין שבו הוא מתגורר שויך בטעות לבניין שכן, ואילו מד המים הראשי של הבניין השכן שויך בטעות לבניין שבו הוא מתגורר. בעקבות גילוי התקלה תיקנה חברת הגיחון בע”מ - תאגיד הביוב והמים של ירושלים (להלן - הגיחון) את צריכת המים של שני הבניינים למפרע משנת 2006 ודרשה מהמתלונן ומשכניו לשלם כ 3,000- ש”ח, על פי הפרשי מדידה.
בעקבות התערבות הנציבות, ולאחר שמנתונים חלקיים שהציגה לפניה הגיחון עלה כי היא לא ביצעה את התיקון כנדרש, ויתרה הגיחון על דרישתה לתשלום הסכום האמור. ( 703178)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה