תאגיד מים "מי שבע" - חיוב מנופח לצרכן כ- 6,000 ללא התראת צריכת מים חריגה ואי הופעה לבית משפט

 פסק דין - מנשרוף נ' חברת "מי שבע" תאגיד מים וביוב - בית משפט לתביעות קטנות - 1002-10

מרץ 2011 - בעקבות מקרה פיצוץ צינור תת קרקעי ביקש הצרכן מתאגיד המים "מי שבע" להודיע לו על צריכה חריגה. תאגיד המים "מי שבע" לא דווח על צריכה חריגה כמתחייב בחוק אך שלח חשבון מים מנופח של 6,373 שקל. תאגיד המים מי שבע גם לא הופיע לדיון בבית משפט בתביעה שהגיש נגדו הצרכן.

השופט או אדם קבע: "לאחר שהנתבעת (תאגיד מים 'מי שבע') זומנה כדין לדיון היום ולא התייצבה, ולאחר שהתובע (הצרכן) העיד תחת אזהרה על נכונות כל עובדות כתב התביעה, ועל כך ששילם כבר בגין החוב 4,009 ₪, אני מחייב את הנתבעת, לשלם
לתובע סך של 4,009 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום
המלא בפועל.
... כמו כן תשלם הנתבעת סכום כולל בגין הוצאות משפט בסך 500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל
".


פסק דין - תאגיד מים "מי שבע" - חיוב מנופח לצרכן כ- 6,000 ללא הודעת צריכת מים חריגה ואי הופעה לבית משפט

פסק דין - תאגיד מים "מי שבע" - חיוב מנופח לצרכן כ- 6,000 ללא הודעת צריכת מים חריגה ואי הופעה לבית משפט


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה