תבע את עיריית בת-ים על "ניפוח" ארנונה

תבע את עיריית בת-ים על "ניפוח" ארנונה - וקיבל 180 אלף שקל , גלובס , מאי 2013
התובע טען כי עיריית בת-ים "מעגלת" שטחי נכסים ובכך מגדילה באופן מלאכותי את ההכנסות מארנונה ■ הבקשה לייצוגית הסתיימה בהודעת חדילה של העירייה

בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית בת-ים בטענה כי היא "מעגלת" שטחי נכסים במדידות שהיא מבצעת, ובכך מגדילה את ההכנסות מארנונה, הסתיימה בהתקפלות של העירייה.

את הבקשה הגיש גד אלקריף במאי אשתקד. הוא טען כי עיריית בת-ים "אינה נוהגת בהתאם להוראות צו הארנונה שלה, עת היא 'מעגלת' כלפי מעלה את שארית השטח המדוד בנכסי מקרקעין, אשר עולה על 0.5 מ"ר, ואילו אם שטח הנכס פוחת מ-0.5 מ"ר הוא 'מעוגל' כלפי מטה, על אף שבצווי הארנונה נאמר במפורש כי 'יחידת שטח פירושה כל מטר מרובע שלם'".


למעשה, טען אלקריף, עיריית בת-ים מגדילה בשיטת החישוב שלה את תשלומי הארנונה באופן מלאכותי ומעמיסה על הנישום חיוב בגין שטח בו הוא אינו מחזיק, במקום "לעגל" את שטחי הנכסים כלפי מטה בכל מקרה ששטח הנכס אינו כולל מטרים מרובעים שלמים.

"צורת חיוב זו מהווה הטלת מס ללא סמכות, מאחר שאין בנמצא חוק או תקנה המאפשרים למשיבה להטיל ארנונה בדרך של 'עיגול' השטח כלפי מעלה", טען אלקריף.

הבקשה לייצוגית הוגשה במאי אשתקד, אך כבר בספטמבר הגישה העירייה הודעת חדילה, כלומר התחייבות שתפסיק 'לעגל' את שטחי הנכסים: "העירייה מתחייבת בזאת כי לגבי נישום אשר לאחר הודעת חדילה זו יתברר כי בשל נקיטה בשיטת ה'עיגול' חויב בתשלומי ארנונה עבור שטח נכס הגדול משטח נכסו בפועל, תזכה העירייה את חשבונו בגין ההפרש שבין החיוב בו היה חב בארנונה לו 'עוגל' שטחו כלפי מטה ובין חיובו בארנונה בפועל, וזאת מיום הגשת התובענה הייצוגית ועד ליום שבו יחויב בפועל הנכס שבחזקתו לפי שיטת ה'עיגול', ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית".

אלקריף דחה את הודעת החדילה ממספר סיבות, ובכללן בשל "שמיטת הזכות לנהל תובענה ייצוגית להשבת הסכומים שעל-פי הנטען נגבו על-ידי הרשות שלא כדין בעבר".
עם זאת, לאחרונה אושרה הודעת החדילה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב, שדחה את הבקשה לייצוגית ופסק כי על העירייה לפצות את אלקריף ב-20 אלף שקל, בתוספת 160 אלף שקל שכר-טרחת עורכי דין.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה